Hladam

Stredná odborná škola v Lučenci ako prvá škola na Slovensku vytvorila pre svojich žiakov vlastný Školský úrad práce (ŠUP). Jeho úlohou je žiakom uľahčovať prechod zo školy do života tým, že im pri ukončení školy ponúka možnosti zamestnania, a to nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Škola sa na túto, dnes nie ľahkú aktivitu podujala z dôvodu uvedomenia si nevyhnutnosti podať svojim žiakom pomocnú ruku aj v tejto oblasti. Sme presvedčení, že škola nemá žiakov len vychovávať, ale im aj pomôcť pri uplatnení sa v praxi. Urobili sme v tejto aktivite prvé kroky a naši žiaci sa už počas štúdia objavujú na praxi takmer vo všetkých štátoch Európskej únie.

Vzhľadom k tejto spolupráci je však potrebné splniť aj kritériá, ktoré si jednotlivé štáty, ale aj zamestnávatelia v tejto spolupráci stanovujú. Preto škola vytvorila a bude vytvárať v oblasti už spomínaných záujmových útvarov rôzne formy vzdelávania a dovzdelávanie, kde prostredníctvom kurzov pomáhame našim žiakom v cieľavedomej a zámernej príprave na ponúknuté sprostredkované zamestnanie tak, aby splnili požadované kritériá, jednak v odbornej príprave, ale aj v príprave jazykovej.

Školský úrad práce sídli na Zvolenskej ceste č. 83 a je k dispozícii denne všetkým žiakom Strednej odbornej školy v Lučenci.

Diagram

Aktivity:

 • Sprostredkovanie práce na Slovensku a v zahraničí
 • Spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenska ale aj v zahraničí
 • Databáza žiakov končiacich ročníkov
 • Poradenská činnosť – ako si hľadať zamestnanie
 • Poradenská činnosť – pre založenie živnosti, úvery
 • Poradenstvo z oblasti povinností nezamestnaných voči ÚPSVaR
 • Poradenstvo z oblasti povinností zamestnancov voči zamestnávateľovi
 • Poradenstvo pri písaní žiadosti, životopisu motivačného listu
 • Príprava na výberové konanie
 • Prednášková činnosť v rámci vyučovacích hodín z jednotlivých úradov
 • Prednášková činnosť potenciálnych zamestnávateľov
 • Prednášková činnosť podnikateľov