Prázdniny

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 27. október 2016 (štvrtok) 28. október – 31. október 2016 2. november 2016 (streda)
vianočné 22. december 2016 (štvrtok) 23. december 2016 – 5. január 2017 9. január 2017 (pondelok)
polročné 2. február 2017 (štvrtok) 3. február 2017 (piatok) 6. február 2017 (pondelok)
jarné Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj 17. február 2017 (piatok) 20. február – 24. február 2017 27. február 2017 (pondelok)
jarné Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 24. február 2017 (piatok) 27. február – 3. marec 2017 6. marec 2017 (pondelok)
jarné Košický kraj, Prešovský kraj 3. marec 2017 (piatok) 6. marec – 10. marec 2017 13. marec 2017 (pondelok)
veľkonočné 12. apríl 2017 (streda) 13. apríl – 18. apríl 2017 19. apríl 2017 (streda)
letné 30. jún 2017 (piatok) 3. júl – 31. august 2017 4. september 2017 (pondelok)