Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Župa ocenila pedagógov za prácu v školstve

Medzi 32 ocenenými pedagógmi škôl a školských zariadení Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí odchádzajú do dôchodku, boli aj naši učitelia Jaroslava Halgašová a Vojtech Gášpár. Z rúk podpredsedu kraja Ondreja Luntera si 7. septembra 2021 prevzali plaketu, ďakovný diplom, kvet i balíček regionálnych produktov.

Sprievodca pre samotestovanie

Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Pred začatím testu si pozorne prečítajte túto príručku!

Sprievodca pre samotestovanie   STIAHNUŤ

Ubytovanie na internáte

Ubytovanie na internáte je možné už 1. septembra (v stredu) od 13:00 hod. v budove  školy na Rázusovej ul. č. 61.

Celoživotné vzdelávanie

Chcete si rozšíriť alebo zmeniť svoju kvalifikáciu, máte možnosť!

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec Vám ponúka kurzy s celoštátnou platnosťou akreditované Ministerstvom školstva SR – kuchár, cukrár, kozmetik a kaderník.

Chcete v danom odbore podnikať?

Absolvujte u nás skúšku odbornej spôsobilosti k uvedeným odborom, čím získate plnú kvalifikáciu a možnosť otvorenia vlastnej živnosti. Podrobné informácie aj o iných kurzoch organizovaných školou sa dozviete na stránke školy: www.soslc.sk v časti celoživotné vzdelávanie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA