Výsledky prijímacích skúšok do prvých ročníkov v školskom roku 2021/2022 na študijné odbory po 2. kole, ktoré sa uskutočnilo 10. mája 2021.

Zvolenská cesta č. 83

mechanik elektrotechnik
pracovník marketingu
.

Ul. M. Rázusa č. 61

hotelová akadémia
kozmetička a vizážistka
čašník, servírka
agropodnikanie – farmárstvo
agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
agropodnikanie – kynológia
.

Oznam pre uchádzačov o štúdium