Žiaci I. a II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch, v rámci odborného výcviku, mali možnosť navštíviť coworkingový priestor v Lučenci. Takmer pre všetkých to bola ich prvá návšteva a viacerí očakávali, že budú odchádzať s dobrým pocitom. Verím, že sa ich očakávania naplnili, nakoľko celé stretnutie bolo veľmi podnetné a motivujúce.