2. kolo prijímacieho konania:

Riaditeľ školy v súlade s platnou legislatívou a výsledkov prvého kola prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok.

Počet voľných miest

(pdf) (jpg)

Druhé kolo sa bude konať 21. 6. 2022. Kritériá prijatia ostávajú zhodné s prvým kolom.