Žiaci 3. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch, hoci v malej výprave ale predsa, zdolali cestu po cyklochodníku do tejto novohradskej obce, ktorá v sebe ukrýva niekoľko významných turistických atrakcií.