Počas týchto dní prebieha stretnutie mentora so žiakmi na škole, ktorí sa oboznamujú s jeho náplňou práce, medzi ktoré patria individuálne rozhovory so žiakmi, rozvíjanie mäkkých zručností, skupinové aktivity, práca v triedach.

Kancelária mentora sa nachádza na SOŠ HSaD Zvolenská cesta 83, 3.poschodie (kancelária s mrežou), kontakt: 0940 996 642.