Každodenne vedie nespočetne veľa ľudí boj proti omamným látkam. Vo štvrtok 6. 10. 2022 sme sa zúčastnili na seminári o drogách. Návykové látky útočia na myseľ mladistvých a je dôležité, aby sa informácie o nich dostávali do popredia práve pomocou seminárov, ktoré priblížia deťom pohľad na drogy zo strany človeka, ktorý ich užíval, no v prvom rade abstinenta, ktorý sa dokázal zachrániť.

Kristína Uramová II.U