Rozlúčka so školou – 28. 6. 2022
Koncoročné skúšky prvákov – 24. 6. 2022
Zvolen – Pustý hrad – 23. 6. 2022
Spolupráca s OOCR Novohrad a Podpoľanie – 18. 6. 2022
Pamiatky Divína – 17. 6. 2022
Netradičný odborný výcvik – 17. 6. 2022
Rok odkazu štúrovcov – 10. 6. 2022
Pracovná cesta v Zlínskom kraji – 10. 6. 2022
Turnaj vo florbale – 8. 6. 2022
Medzinárodný deň detí na farme – 2. 6. 2022
Medzinárodný deň detí – 1. 6. 2022