Mikuláš na agro-technických odboroch – 6. 12. 2018 

Prezentácia OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie – 4. 12. 2018

Ukážka prípravy kávy – 4. 12. 2018

Workshop o canisterapii – 30. 11. 2018 

Naše žiačky ako animátorky na Vígľaši