• Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021: v školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.
  • Podľa Rozhodnutia MŠ zo dňa 22. 3. 2021 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

Skupiny predmetov, ktoré sa započítajú do hodnotenia maturitných predmetov

Skupiny predmetov, ktoré sa započítajú do hodnotenia predmetov záverečných skúšok

Informácie na stránke NUCEM