Na slávnostnom otvorení nového školského roka sa stretneme v pondelok 5. septembra 2022 po úsekoch:

  • Zvolenská cesta č. 83 – 8:00 – II. AI, II. CM, II. FL, II. QD, II. T, III. AIČ, III. FL, III. QDC, IV. A, IV. IČ, prváci z odborov kaderník, čašník, servírka, pracovník marketingu-CR, mechanik-elektrotechnik, podnikanie v remeslách a službách, kuchár, cukrár, autoopravár-mechanik, autoopravár-karosár, agromechanizátor, opravár, poľnohospodárska výroba,
  • ul. M. Rázusa č. 61 – 8:30 – II. KČ, II. P, II. U, III. K, III. P, III. U, IV. K, IV. P, IV. U, V. U, prváci z odborov hotelová akadémia, agropodnikanie – kynológia, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – farmárstvo.

Žiaci absolvujú slávnostné otvorenie školského roka pred školou na príslušnom úseku, potom sa rozídu do tried.