Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Prijímacie konanie

Termíny prijímacieho konania stanovené pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

  • 1. termín – 2. 5. 2024 
  • 2. termín – 6. 5. 2024 

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre žiakov je 18. 6. 2024.

Prihlášku na vzdelávanie na strednej škole podáva zákonný zástupca neplnoletého žiaka riaditeľovi do 20. 3. 2024.

V rámci určovania počtu žiakov na prijatie do 1. ročníka je definovaný aj počet žiakov, ktorých možno prijať do odborov v SDV. Údaje zverejní škola najneskôr do 31. 3. 2024 na svojom webovom sídle. 

Zoznam prijatých v 1. a 2. termíne zverejní škola na webovom sídle do 17. 5. 2024

RADA ŠKOLY

OZNAM

Národný projekt 1 – rekapitulácia aktivít za rok 2022

Naša škola je zapojená do Národného projektu 1 s cieľom posilniť regionálne riadenie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji.

Pripravujeme študentov pre pracovný trh gastronomických, hoteliérskych služieb, cestovného ruchu, agropodnikania a automobilového priemyslu v študijných a učebných odboroch.

Bližšie informácie a aktuality o projekte nájdete na tomto odkaze:

AKTUALITY BBSK

Ďalšie linky:

Portál Idemnastrednu.sk: https://idemnastrednu.sk/narodny-projekt

Európsky sociálny fond: www.esf.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: www.minv.gov.sk

OZNAM!

Od 9. 1. 2023 z dôvodu rekonštrukcie školy na Zvolenskej ceste 83, bude možný len telefonický kontakt:

– riaditeľ školy – Mgr. Juraj Vitek: tel. 0917 600 005; juraj.vitek@zoznam.sk

– teoretické vyučovanie – Mgr. Iveta Hájíčková: tel. 0915 775 065; iveta.hajickova2@gmail.com 

– sekretariát – Dana Nedbalová: tel. 0915 775 062; nedbalova2@gmail.com

– odborný výcvik – Mgr. Silvia Beňová: tel. 0915 775 064; sisa.benova@gmail.com

– odborný výcvik – Ing. Zsolt Habodász: tel. 0948 293 093; habodasz.zsolt@gmail.com

„Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“

Virtuálna prehliadka pracovísk