Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Deň v kaderníctve

Nezabudnuteľné chvíle pre učiteľa sú stretnutia s bývalými žiakmi, ktorí sa zastavia a ponúknu spoluprácu na zaujímavom projekte.
V utorok 27. 9. 2022 bol takýmto stretnutím seminár Deň v kaderníctve, ktorý viedol náš bývalý žiak Maťo Gutmayer, technológ Welly. Venoval sa novým technikám melírovania a novinkám v stylingu. Stretnutie bolo o to zaujímavejšie, že sa ho zúčastnili nielen žiačky školy, ale aj absolventky, ktoré pracujú v kaderníctvach v meste a tiež účastníčky kurzov celoživotného vzdelávania.
Ďakujeme Maťko za nové poznatky a skvelé darčeky.

Staň sa hviezdou regiónu

Mladí podnikavci Novohradu prišli žiakom druhého a tretieho ročníka predstaviť projekt „Staň sa hviezdou regiónu“. Hľadajú mladých talentovaných ľudí, ktorí sa neboja ukázať svoj potenciál a stať sa hviezdou (nie len) svojho regiónu. Cieľom projektu je vytvoriť priestor, možnosti a aktivity, ktoré by im umožnili naplno si užívať svoj talent, stretávať sa s rovnako tvorivými mladými ľuďmi a uplatniť sa v mediálnej oblasti.

Viac informácií: https://podnikavci.sk/udalosti/kategoria/studenti-a-mladez/

„Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“

Virtuálna prehliadka pracovísk

Celoživotné vzdelávanie

Chcete si rozšíriť alebo zmeniť svoju kvalifikáciu, máte možnosť!

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec Vám ponúka kurzy s celoštátnou platnosťou akreditované Ministerstvom školstva SR – kuchár, cukrár, kozmetik a kaderník.

Chcete v danom odbore podnikať?

Absolvujte u nás skúšku odbornej spôsobilosti k uvedeným odborom, čím získate plnú kvalifikáciu a možnosť otvorenia vlastnej živnosti. Podrobné informácie aj o iných kurzoch organizovaných školou sa dozviete na stránke školy: www.soslc.sk v časti celoživotné vzdelávanie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA