Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Vážení rodičia, milí žiaci!

Ponuka voľných pracovných miest

Majster odbornej výchovy – mechanik – elektrotechnik

 

 

OZNAM

Národný projekt 1 – rekapitulácia aktivít za rok 2022

Naša škola je zapojená do Národného projektu 1 s cieľom posilniť regionálne riadenie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji.

Pripravujeme študentov pre pracovný trh gastronomických, hoteliérskych služieb, cestovného ruchu, agropodnikania a automobilového priemyslu v študijných a učebných odboroch.

Bližšie informácie a aktuality o projekte nájdete na tomto odkaze:

AKTUALITY BBSK

Ďalšie linky:

Portál Idemnastrednu.sk: https://idemnastrednu.sk/narodny-projekt

Európsky sociálny fond: www.esf.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: www.minv.gov.sk

OZNAM!

Od 9. 1. 2023 z dôvodu rekonštrukcie školy na Zvolenskej ceste 83, bude možný len telefonický kontakt:

– riaditeľ školy – Mgr. Juraj Vitek: tel. 0917 600 005; juraj.vitek@zoznam.sk

– teoretické vyučovanie – Mgr. Iveta Hájíčková: tel. 0915 775 065; iveta.hajickova2@gmail.com 

– sekretariát – Dana Nedbalová: tel. 0915 775 062; nedbalova2@gmail.com

– odborný výcvik – Mgr. Silvia Beňová: tel. 0915 775 064; sisa.benova@gmail.com

– odborný výcvik – Ing. Anton Litva: tel. 0918 864 852; anton.litva@gmail.com

„Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“

Virtuálna prehliadka pracovísk