Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Národný projekt 1 – rekapitulácia aktivít za rok 2022

Naša škola je zapojená do Národného projektu 1 s cieľom posilniť regionálne riadenie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji.

Pripravujeme študentov pre pracovný trh gastronomických, hoteliérskych služieb, cestovného ruchu, agropodnikania a automobilového priemyslu v študijných a učebných odboroch.

Bližšie informácie a aktuality o projekte nájdete na tomto odkaze:

AKTUALITY BBSK

Ďalšie linky:

Portál Idemnastrednu.sk: https://idemnastrednu.sk/narodny-projekt

Európsky sociálny fond: www.esf.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: www.minv.gov.sk

Beseda s príslušníkmi finančnej správy

Kam po strednej? Beseda pre 4. ročník odboru Agropodniknie-kynológia s príslušníkmi finančnej správy ako jednej z možností uplatnenia na trhu práce. Finančná správa sa môže javiť ako jeden z potencionálnych budúcich zamestnávateľov pre našich kynológov. Vypočuli sme si informácie ako sa stať profesionálnym príslušníkom finančnej správy. Žiaci sa počas otvorenej diskusie mali možnosť opýtať sa na všetko ohľadom práce vo finančnej správe. Zaujímalo ich hlavne aké úlohy plnia por. Ing. Tomáš Pánik a por. Mgr. Attila Garamzseghy v praxi. Na záver sa nám predviedol aj služobný pes Ego s vyhľadávaním drog v učebni.

Ďakujeme príslušníkom za ich čas, ktorý nám venovali a ochotu prísť nám priblížiť svoju prácu.

Kurz mihalníc

Naše šikovné žiačky absolvovali kurz 1D mihalníc. Gratulujeme im a želáme veľa ďalších úspechov.

Ďakujeme Best Lashes Pro Slovakia, Million Lashes by Sandy

Fyzioterapia hrou

Na školskom majetku, sme pokračovali vo fyzioterapii pod vedením Mgr. Zuzany Zrakovej, CertCAAPR. Na začiatku sme si zopakovali, čo sme sa naučili na predchádzajúcom stretnutí, následne sme sa zdokonaľovali v cvičeniach na zlepšenie koordinácie, postoja a pohybu. Zamerali sme sa na dvíhanie panvových končatín pri chôdzi cez kavalety a prešli sme si niekoľko posilňovacích cvikov na balančných podložkách. Mali sme aj hosťa – francúzskeho buldočka Tobiho, ktorý je po operácii platničky. Fyzioterapia mu pomáha udržať dobrú pohyblivosť, koordináciu a nasvalenie končatín. Na záver sme sa naučili nahmatať na svojom psovi lopatky a trošku ich po tréningu uvoľniť.

Ďakujeme pani inštruktorke za jej čas a za super tréning, na ktorom sme získali nové poznatky z oblasti fyzioterapie psov.

Čo sme získali vďaka programu ERASMUS vo Wroclawe?

„Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“

Virtuálna prehliadka pracovísk

Celoživotné vzdelávanie

Chcete si rozšíriť alebo zmeniť svoju kvalifikáciu, máte možnosť!

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec Vám ponúka kurzy s celoštátnou platnosťou akreditované Ministerstvom školstva SR – kuchár, cukrár, kozmetik a kaderník.

Chcete v danom odbore podnikať?

Absolvujte u nás skúšku odbornej spôsobilosti k uvedeným odborom, čím získate plnú kvalifikáciu a možnosť otvorenia vlastnej živnosti. Podrobné informácie aj o iných kurzoch organizovaných školou sa dozviete na stránke školy: www.soslc.sk v časti celoživotné vzdelávanie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA