Kód odboru: 6444 H

Absolvent po ukončení štúdia zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí, vie poskytnúť pomoc pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť jednoduché jedlá, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitosti.

Vie účtovať na pokladnici, inkasovať tržby, písať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje.

Po ukončení štúdia má absolvent možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu 6403 L podnikanie v remeslách a službách a štúdium ukončiť maturitnou skúškou.

Prax vo vlastnom školskom zariadení: Školská jedáleň Zvolenská cesta 83.

Certifikované kurzy:   barmanský Free Style kurz

Súťaže:

  • ST. NICOLAUS Cup
  • Akademik Gastro
  • Školské súťaže

Žiak má možnosť rozšíriť si vzdelanie v kurzoch:

  • baristický kurz – 2. ročník
  • barmanský kurz – 3. ročník

Facebook: Gastro SOŠ HSaD Lučenec