Kód odboru: 6405 K

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Žiaci sa v tomto odbore učia ako vzbudiť záujem domácich aj zahraničných turistov o našu malú krajinu, ako im priblížiť kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska a najmä umeniu „prinútiť“ návštevníkov, aby túžili navštíviť danú lokalitu ešte raz. Široká paleta odborných predmetov z oblasti ekonomiky, cudzích jazykov, cestovného ruchu a najmä marketingu zaručí dostatočné znalosti pre uplatnenie v oblasti hotelierstva, cestovného ruchu a praktického marketingu a v neposlednom rade i možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Praktické vyučovanie je spestrené rôznymi exkurziami, výstavami a veľtrhmi zameranými na cestovný ruch. Keďže cestovný ruch je o spoznávaní, cestovaní a zážitkoch, naším cieľom je poskytnúť žiakom čo najviac možností prostredníctvom zážitkového učenia.

Prax v:  

 • cestovných kanceláriách
 • hoteloch
 • informačných kanceláriách
 • turistických centrách

Žiak má možnosť:

 • získať certifikáty z akreditovaných kurzov
 • zahájiť svoju kariéru v oblasti cestovného ruchu
 • študovať na strednej škole, ktorá má v regióne svoju tradíciu
 • získať ďalšie vedomosti na odborných krúžkoch
 • zúčastniť sa rôznych súťaží
 • pracovať vo fiktívnej cestovnej kancelárii

Absolvovať:

 • Barmanský kurz (s certifikátom)
 • kurz Animátor voľného času
 • Kurz ochrany človeka a prírody
 • kurz Sprievodca cestovného ruchu

Facebook: marketing-cestovný ruch soš hsad lučenec