Zvolenská cesta č. 83 – vedenie školy, Kozmetické štúdio, Stredisko odborného výcviku Jedáleň, odborný výcvik odborov autoopravár, čašník, servírka, cukrár

Martina Rázusa č. 61 – hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, agropodnikanie, Školský internát

Železničná č. 22 – reštaurácia a cukráreň Háčko,

Železničná č. 22 – Stredisko odborného výcviku kaderník, holič, kozmetička a vizážistka

Ľadovo 3143 – Stredisko školského hospodárstva