Otvorenie nového kurzu skupiny B – do konca februára 2024. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0948 013 003 alebo na emailovej adrese pavelko16@gmail.com

Adresa Zvolenská cesta 83, 98401  Lučenec
ZastúpenieIng. Pavel Koniar, 0948 013 003
emailová adresapavelko16@gmail.com

V zmysle zákona o autoškolách je výcvik každého žiaka monitorovaný systémom GPS. Preto je každý žiak povinný sa zúčastniť všetkých vyučovacích hodín podľa stanovenej učebnej osnovy.

 • výcvik zabezpečujeme na vozidlách nižšej strednej triedy s jednoduchou ovládateľnosťou (škoda Fábia)
 • dĺžka kurzu závisí od individuálneho zvládnutia predpísanej učebnej osnovy cca 3 – 5  mesiacov
  • na kurz sa môžete  prihlásiť už 3 mesiace pred dovŕšením 17 rokov
 • učebňa autoškoly s kanceláriou sa nachádza na ulici Zvolenská cesta 83
 • kurz na vodičské oprávnenie skupiny „B“: cena 550,- €
 • poplatok za skúšku  33 €
  • v prípade jázd navyše poplatok 20,- € za 90 minút jazdy
 • ďalšie výdavky, poplatky nezahrnuté v cene kurzu sú:
  • povinná zdravotná príprava formou 10-členných skupín u akreditovanej lektorky 25 €
  • poplatok za vydanie vodičského preukazu vo forme ekolku 6,50 €
 • autoškola na prvú skúšku na získanie vodičského oprávnenia poskytne žiadateľovi auto s inštruktorom a pohonné hmoty bezplatne
  • v prípade neúspechu na prvej skúške si bude uchádzač platiť za každú opravnú skúšku poplatok – 40,00 € + 8 € kolok