Kód odboru: 2964 H

Forma štúdia: denné 3-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška – výučný list

Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy na Zvolenskej ceste 83. Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, v stredisku praktického vyučovania.

Absolventi poznajú jednotlivé suroviny na prípravu cukrárskych výrobkov, ovládajú normy a technologické postupy na prípravu ciest, náplní a poliev. Vedia pracovať s čokoládou, pripravovať pralinky, ozdoby z fúkaného karamelu, z modelovej hmoty a pripravovať torty k rôznym príležitostiam.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v 2-ročnom študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.

Súťaže:

 • celoškolská súťaž o najlepšieho cukrára školy
 • celoslovenská súťaž žiakov stredných škôl vo výrobe praliniek
 • Danubius gastro, celoslovenská súťaž v oblasti gastronómie Bratislava
 • O najkrajšiu tortu (Púchov, Trenčín).

Krúžky:

 • modelovanie postavičiek
 • výroba praliniek
 • modelovanie kvetov novými technikami
 • výroba minidezertov
 • práca s fúkaným karamelom
 • ručná maľba na torty
 • výroba makróniek.

Facebook: Gastro SOŠ HSaD Lučenec