Prázdniny

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 27. október 2022 (štvrtok) 28. október – 31. október 2022 2. november 2022 (streda)
vianočné 22. december 2022 (štvrtok) 23. december 2022 – 5. január 2023 9. január 2023 (pondelok)
polročné 2. február 2023 (štvrtok) 3. február 2023 (piatok) 6. február 2023 (pondelok)
jarné Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj 17. február 2023 (piatok) 20. február – 25. február 2023 27. február 2023 (pondelok)
jarné Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 24. február 2023 (piatok) 27. február – 3. marec 2023 6. marec 2023 (pondelok)
jarné Košický kraj, Prešovský kraj, 3. marec 2023 (piatok) 6. marec – 10. marec 2023 13. marec 2023 (pondelok)
veľkonočné 5. apríl 2023 (streda) 6. apríl – 11. apríl 2023 12. apríl 2023 (streda)
letné 30. jún 2023 (piatok) 1. júl – 31. august 2023 4. september 2023 (pondelok)