Kód odboru: 4210 M 11

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Charakteristika odboru

Žiak po ukončení štúdia: