Kód odboru: 6456 H

Forma štúdia: denné 3-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška – výučný list

Charakteristika odboru

Absolvent je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb pre vykonávanie kaderníckych činností, má vedomosti z materiálov, technológie, zdravovedy, psychológie a hygieny. Absolvent odboru používa nové pracovné metódy a techniky v odbore, vie rozlišovať farby a farebné odtiene, zabezpečovať bežnú údržbu pracovných prostriedkov, ktoré používa, voliť správne technologické postupy práce pri jednotlivých pracovných úkonoch, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky a predmety. Je schopný pracovať samostatne a v kolektíve, vie poskytovať poradenskú službu zákazníkom.

Uplatnenie absolventov vo vlasových štúdiách a kaderníckych salónoch, v prevádzkach hotelov a liečebných zariadení, v kaderníckych dielňach televízie, divadiel a pod, v súkromnom podnikaní.

Žiak po ukončení štúdia bude:

  • ovládať všetky odborné práce spojené so strihaním, onduláciou, preparáciou, farbením, melírovaním a odfarbovaním vlasov
  • umývanie vlasov, masáž hlavy, holenie
  • chemickú preparáciu, nadpájanie a predlžovanie vlasov
  • účesovú tvorbu, náročnú účesovú tvorbu
  • ovládať používanie prípravkov na vlasy a pleť
  • ovládať obsluhu kaderníckych zariadení
  • poznať vedenie predpísanej agendy
  • ovládať komunikáciu so zákazníkom a poradenskú službu

Žiak má možnosť rozšíriť si vzdelanie v kurzoch:

  • kurz líčenia – 2. ročník
  • úprava nechtov – 3. ročník

Organizácia vyučovania Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie prebieha na Haličskej ceste a praktické vyučovanie je realizované v kaderníckom salóne školy.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy organizované školou.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v 2-ročnom študijnom odbore 6426 L vlasová kozmetika, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.