Kód odboru: 6445 H

Forma štúdia: denné 3-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška – výučný list

Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy na Zvolenskej ceste 83.

Po ukončení prípravy – štúdia samostatne zvládne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako kvalifikovaný pracovník v reštauráciách, hoteloch a v ostatných zariadeniach spoločného stravovania.

Absolventi zvládajú práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, minútky, šaláty a múčniky, poznajú suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, hygienu, vedia odborne komunikovať so zákazníkom.

Po ukončení štúdia má absolvent možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu 6403 L podnikanie v remeslách a službách a štúdium ukončiť maturitnou skúškou.

Prax vo vlastnom školskom zariadení Školská jedáleň Zvolenská cesta 83.

Súťaže:

  • celoškolská súťaž o najlepšieho kuchára školy
  • Tatranský kuchár
  • Danubius Gastro, celoslovenská súťaž v oblasti gastronómie Bratislava
  • Gastro Cup Banská Bystrica a mnoho ďalších…

Žiak má možnosť rozšíriť si vzdelanie v krúžkoch:

  • kuchyňa Novohradu, Gemera a Malohontu – 1. ročník
  • príprava dezertov – 2. ročník
  • moderné trendy v kuchárskej technológii, carving – vyrezávanie z ovocia – 3. ročník

Facebook: Gastro SOŠ HSaD Lučenec