20.6. sme sa zúčastnili na strenutí školských parlamentov v Centre mladých v Banskej Bystrici. Bol pre nás pripravený zaujímavý a interaktívny program, z ktorého sme načerpali mnoho inšpirácie.