Dňa 18.júna 2024 sa žiaci našej školy v sprievode učiteľov vybrali na zaujímavú prechádzku za pamätihodnosťami Lučenca. V peknom slnečnom počasí si prezreli Námestie republiky s alejou významných osobnosti mesta, pozreli pamätné tabule venované spisovateľom pôsobiacim v našom meste a navštívili miesta posledného odpočinku B.Slančíkovej, K.Banšela a K.Štúrovej.