ADRESA ŠKOLY:

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta č.83
984 01 Lučenec
e-mail:sekretariat@soslc.sk, soslc@soslc.sk
Ľubica Gajdošíkoválubicagajdosikova@zoznam.sk tel.: 0915 775 060

VEDENIE ŠKOLY:

Riaditeľ školy:Mgr. Juraj Vitek
tel. 0917 600 005 
e-mail: juraj.vitek@zoznam.sk

Zástupca riaditeľa:

Teoretické vyučovanie
Mgr. Andrea Slížová

adinka.slizova@gmail.com, tel.: 0907 134 644, ul. M. Rázusa 61, Lučenec,
sekretariát – Janka Dolnáková, Šomodíková, tel.: 0902 038 063,
(hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – kynológia, agropodnikanie – farmárstvo)

Teoretické vyučovanie
PaedDr. Iveta Hájičková
iveta.hajickova2@gmail.com, tel.: 0915 775 065, Zvolenská cesta 83, Lučenec,
sekretariát – Dana Nedbalová, tel.: 047/432 3691,
(kaderník, čašník, servírka, pracovník marketingu-CR, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, kuchár, cukrár, mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, autoopravár, predaj a servis vozidiel, vlasová kozmetika)
Odborný výcvik
Ing. Zsolt Habodász

habodasz.zsolt@gmail.com, tel.: 0948 293 093, Zvolenská cesta č. 83, (mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí, autoopravár, agropodnikanie – kynológia, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – farmárstvo)

Odborný výcvik
PaedDr
. Juraj Vitek
Zvolenská cesta 83, Lučenec, tel.: 0917 096 333,
(kaderník, čašník, servírka, pracovník marketingu-CR, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, vlasová kozmetika, kuchár, cukrár, hotelová akadémia)

Riaditeľský úsek:

Sociálny pedagóg:PhDr. Iveta Erlichovátel. 0903277096,
iveta.erlichova@gmail.com

Ekonomický úsek:

Vedúca ekonomického úseku:Ing. Adriana Rybárikovátel.: 0905 969 092
adriana.rybarikova@soslc.sk
Samostatný ekonóm:Ing. Ivana Najpauerovátel.: 0940 643 011
najpauerova@soslc.sk
Učtáreň:Erika Galdíkovátel.: 0940 643 011
galdikova.erika@soslc.sk
 Anastázia Veselkovátel.: 0940 643 011
anastazia.veselkova@soslc.sk
 Zuzana Gajdošíkovátel.: 0940 643 011
zuzana.gajdosikova@soslc.sk
Mzdová učtáreň:Ing. Katarína Machavovátel.: 0940 642 992
katarina.machavova@soslc.sk
 Jana Olšiakovátel.: 0940 642 992
olsiakova.jana@soslc.sk
Pokladňa:Margaréta Dorniaktel.: 0940 643 011

Technická kancelária::

Ing. Tibor Dancstel. 0940 643 027
Ing. Ľubomír Matuškatel. 0908 929 544
Kamil Kertésztel. 0918 650 081
Adrián Fertáltel. 0918 702 717

Správca siete a IKT: Ing. Patrik Koštialik tel. 0904 838 106

Správca web stránky: Mgr. Miroslava Moravčíková tel. 0902 193 826 moravcikova1001@gmail.com

                                    Mgr. Radoslav Karásek tel. 0950 573 173 rado.karasek@gmail.com

Ďalšie adresy:

  • Školský internát, M. Rázusa 61, Lučenec
  • Školské hospodárstvo, Ľadovo 3143, Lučenec, tel.:, majetoksoslc@zssslc.sk
  • Kozmetické štúdio, Zvolenská cesta 83, Lučenec, tel.:0917 520 432

                                           Železničná č. 22, Lučenec, tel.: 0905 879 545

  • Stredisko OV kaderník, holič, Železničná 22, Lučenec
  • Stredisko OV Háčko, Železničná 22, Lučenec
  • Stredisko OV Jedáleň, Zvolenská cesta 83, Lučenec, jedalen@soslc.sk
  • Stredisko OV autoservis, Zvolenská cesta 83, Lučenec, tel.:0940 946 619

Zoznam tried a triednych učiteľov 2023/2024

Zoznam pedagogických pracovníkov 2023/2024