Kým žiaci učebných odborov mali svoje záverečné skúšky pre zvyšnú časť žiakov našej školy bol pripravený náhradný program v podobe poznávanie kutlrúno- historických pamiatok mesta Lučenec, outdoorové aktivity v športovej hale a športoviskách.