Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia., ktorý má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, dopravná výchova a požiarna výchova. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni.


Tento rok sme sa s jednotlivými žiakmi tretích ročníkov vybrali do Slovenského raja – obce Mlynky-dedinky. V prvý deň sme absolvovali úvodnú turistickú prechádzku do Zejmarskej rokliny a Geravy. Druhý deň sme sa presunuli autobusom do Hrabušíc do osady Podlesok, odkiaľ sme uskutočnili výstup roklinou Suchá Belá až na Kláštorisko. Posledný deň sme naplánovali cestou domov záverečnú turistickú trasu v obci Stratená, kde sme za tri hodinky zdolali Havraniu skalu. Bohatý turistický program sme dopĺňali spoločnými večernými prednáškami a aktivitami.

Aj napriek fyzickej náročnosti úsmev na tvári a dobrá nálada sprevádzala všetkých účastníkov
kurzu. Posilnení krásou prírody a čerstvým vzduchom sa žiaci vrátili do školských lavíc
oddýchnutí a plní zážitkov.