V dňoch 17.6.2024 – 20.6.2024 sa 10 žiakov  2.U a 3.U triedy odboru hotelová akadémia zúčastnilo barmanského kurzu, ktorý zastrešovala Slovenská barmanská asociácia pod vedením lektorov Rasťa Kubáňa a Braňa Hažíka. Žiaci okrem teoretických vedomostí získali potrebné praktické zručnosti, ktoré im umožnia presadiť sa na trhu práce v pozícii barmanov. Kurz bol ukončený certifikátom, ktorý umožňuje držiteľom uchádzať sa o prácu barmana nielen na Slovensku, ale aj v krajinách, kde pôsobí Medzinárodná barmanská asociácia.