Kód odboru: 63 23 K

Forma štúdia: denné 5-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Absolvent odboru je po päťročnom štúdiu kvalifikovaný riešiť praktické problémy podnikateľskej praxe v hotelierstve a v spoločnom stravovaní. Uplatnenie má ako manažér strednej úrovne v stravovacom a ubytovacom zariadení, samostatný podnikateľ v hotelových a reštauračných službách, riadiaci zamestnanec v uzavretých formách spoločného stravovania, manažér podporných služieb v hotelovom zariadení a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu.

 • Príprava študentov na prácu v reštauračných a hotelových zariadeniach, na štúdium na VŠ a samostatné podnikanie
 • Reštaurácia Háčko – vlastné stredisko praktického vyučovania (v pozícii manažérov samostatné riadenie gastronomického zariadenia)
 • Možnosť niekoľkomesačnej praxe v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, – okrem praktických a jazykových skúseností aj zaujímavé finančné ohodnotenie)
 • Funkčný školský informačný systém (poznámky sú v elektronickej forme)
 • Dva cudzie jazyky – anglický a nemecký (vyššia dotácia hodín)
 • Exkurzie do zariadení hotelového typu

Získanie certifikátov a osvedčení:

 • vodičský preukaz (najlacnejšia autoškola v meste)  
 • barmanský kurz (miešanie a príprava nápojov)  
 • Flair Bar Academy (2. stupeň barmanského kurzu)  
 • someliérsky kurz (všetko o degustácii a servise vína)  
 • baristický kurz (príprava kávy)  
 • reštauračný systém (program BlueGastro)  
 • hotelový systém (program Horec)  
 • jednoduché a podvojné účtovníctvo (program Alfa plus a Omega)

Čo Vás ešte môže zaujať:

 • výhodná poloha – centrum mesta – blízko Galérie (najbližšie zo všetkých stredných škôl k autobusovej a vlakovej stanici)  
 • voľný prístup na Internet v celom objekte školy  
 • posilňovňa v budove hotelovej akadémie  
 • možnosť ubytovania a stravovania priamo v budove školy (v papučkách priamo na vyučovanie)  
 • k dispozícii najväčšia telocvičňa v meste  
 • moderné učebne pre praktické vyučovanie (kuchyne na prípravu pokrmov, učebňa odbornej praxe, baristická a barmanská učebňa)
 • dostatočné vybavenie počítačovou technikou (6 učební, interaktívne tabule)  
 • školský bufet, školský internát v budove HA

Facebook: Hotelová Lučenec

Prezentácia: Hotelová akadémia