Vnútorný poriadok školy

Smernica pre organizáciu odborného výcviku a praxe

Zvonenia teoretické vyučovanie:
Hodina  
1. 7:30 – 8:15
Prestávka 8:15 – 8:25
2. 8:25 – 9:10
Prestávka 9:10 – 9:20
3. 9:20 – 10:05
Prestávka 10:05 – 10:15
4. 10:15 – 11:00
Prestávka 11:00 – 11:10
5. 11:10 – 11:55
Prestávka 11:55 – 12:25
6. 12:25 – 13:10
Prestávka 13:10 – 13:15
7. 13:15 – 14:00
Prestávka 14:00 – 14:05
8. 14:05 – 14:50

 

Odborný výcvik, odborná prax:
Hodina  
1. 7:00 – 8:30
Prestávka 8:30 – 8:50
2. 8:50 – 10:30
Prestávka 10:30 – 11:00
3. 11:00 – 13:00
Prestávka 13:00 – 13:10
4. 13:10 – 14:00