meno a priezviskozvolený/delegovaný za skupinu
1. Ing. Anna Václavíkovázástupca pedagogických zamestnancov
2. Mgr. Danica Prepelicová – predsedazástupca pedagogických zamestnancov
3. Ing. Ivana Najpauerová – podpredseda a zapisovateľzástupca nepedagogických zamestnancov
4. Adriana Čabovázástupca rodičov
5. Monika Račákovázástupca rodičov
6. Jana Spodniakovázástupca rodičov
7. Ivan Kováčzástupca žiakov
8. Mgr. Judita Droppovádelegovaný zástupca BBSK
9. MUDr. Juraj Pelčdelegovaný zástupca BBSK
10. Mgr. Erika Ferenczovádelegovaný zástupca BBSK
11. Mgr. Adrian Demedelegovaný zástupca BBSK