Vo štvrtok, 20. júna 2024 sa v priestoroch Novohradskej knižnice v Lučenci konala prednáška s témou SEBAHODNOTA. Je to téma, ktorá potichu i nahlas rezonuje v hlave každého teenagera, ale i dospelých. Sebahodnota sa premieta do mnohých oblastí života a ovplyvňuje jeho kvalitu.

Na jednotlivých slidoch prezentácie pani PhDr. Michaela Lenhardová uviedla pôvod postoja k sebe samému, príčiny negatívneho i pozitívneho sebahodnotenia, spôsoby vyrovnávania sa s duševnou nepohodou. Sebahodnota je súčasť životného nastavenia.

Mladí ľudia si vypočuli vedecké a medicínske fakty a v tichu seba samých hľadali reálne poznanie.