Naša škola patrí svojou históriou medzi najstaršie školy a zároveň je aj jedna z najväčších škôl novohradského regiónu. V školskom roku 2023/2024 ponúkame žiakom základných škôl 7 študijných a 8 učebných odborov. Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v štúdiu v nadstavbovom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách.

Študijný odbor 5-ročný

6323 K hotelová akadémia

Študijné odbory 4-ročné

4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo

4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

4210 M 18 agropodnikanie – kynológia

6405 K pracovník marketingu

6444 K čašník, servírka

2697 K mechanik elektrotechnik

6446 K kozmetik

Učebné odbory 3-ročné

2964 H cukrár

6445 H kuchár

6444 H čašník, servírka

6456 H kaderník

2487 H autoopravár

4524 H agromechanizátor – opravár

6460 H predavač

Učebný odbor 2-ročný

4572 F poľnohospodárska výroba