Kód odboru: 64 46 K

Forma štúdia: denná

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Charakteristika odboru: Absolventi tohto odboru ovládajú kompletné kozmetické ošetrenie tváre a tela manuálne a s prístrojovou technikou, ovládajú rozličné druhy líčenia a korekcie na základe estetických princípov, módnych trendov. Majú uplatnenie v kozmetických salónoch, v súkromnom podnikaní, v prevádzkach hotelov, v liečebných zariadeniach, v predajniach kozmetiky a parfumériách, prípadne ako súkromný dealeri kozmetického materiálu a pomôcok.  Žiaci sa pripravujú na kvalifikovanú prácu  v kozmetických salónoch, môžu sa uplatniť aj v obchodnej sfére kozmetického priemyslu,  v kúpeľných zariadeniach a wellness centrách.

Žiak po ukončení štúdia:

 • má vedomosti a schopnosti určiť typ pleti zákazníčky, vie zvoliť vhodný spôsob ošetrenia jej pleti, vhodný typ naparenia, masky, zábalu,
 • ovláda kompletné  kozmetické ošetrenie tváre a tela manuálne a s prístrojovou technikou,
 • ovláda rozličné druhy líčenia a korekcie na základe estetických princípov, módnych trendov,
 • dokáže vykonať depiláciu,
  – úpravu a farbenia obočia a rias,
  – čistenie pleti a peeling,
  – vykonať hĺbkové čistenie pleti,
  – aplikovať kozmetické masky a zábaly,
  – kozmetickú masáž,
 • dokáže viesť citlivú a taktnú komunikáciu s ľuďmi,
 • venuje pozornosť ponuke tovaru a poradenskej službe,
 • venuje pozornosť získavaniu ďalších zákazníkov a reprezentovaniu kozmetickej prevádzky,
 • pracuje s registračnou pokladňou,
 • postupuje podľa hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce na prevádzke,
 • dokáže aplikovať vhodne zvolené materiály.

Organizácia vyučovania: Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie prebieha na Rázusovej ulici a praktické vyučovanie v prevádzkach školy – kozmetike.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy organizované školou.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Žiak má možnosť: rozšíriť si vzdelanie v kurzoch:

 • kurz úpravy vlasov – 2. ročník
 • kurz trvalá na mihalnice – 3. ročník

Facebook: Kozmetika SOŠ HSaD Lučenec