Internát poskytuje 65 miest na ubytovanie pre žiakov školy (chlapci aj dievčatá). Dve dvojposteľové izby tvoria bunku so spoločnými hygienickými zariadeniami.

Kontakt:

Adresa: Školský internát Telefón: 047 43 230 01
M. Rázusa 61 0915 804 808 – Marianna Karáseková
98401 Lučenec 0949 694 745 – Mgr. Marián Šuhaj
  0908 160 045 – PhDr. Martin Karásek

Žiadosť o prijatie do ŠI

Všeobecný popis školského internátu

Internátny školský poriadok

Fotogaléria

Stála ponuka na voľný čas

ČO KEDY KDE KTO
Počítače, internet denne 15.00-21.00 401 Karáseková
Fitnes centrum denne 15.00-20.00 prízemie Fittnes centrum Mgr. Šuhaj
Komunikácia v ANJ vo voľnom čase   4. poschodie PhDr. Karásek
Učíme sa piecť     Karáseková
Stolný tenis denne 17.00-20.00 prízemie vých. pracovníci

Poplatky za školský internát:

  • 25 € – ubytovanie paušálne
  • 4,62 € – stravná jednotka na 1 deň (v tom sú: raňajky – 1,43 € + obed – 1,70 € + večera – 1,49 €)

Z dôvodu zvyšovania energií sa poplatok za ubytovanie od 1. marca 2022 mení z 20,– € na 25,– € .

Z dôvodu zvyšovania cien potravín sa poplatok za stravovanie mení od 1. mája 2022.