Školský internát sa nachádza na ulici M. Rázusa 61, Lučenec (biela výšková budova pri firme Cesty mosty) na 4. a 5. poschodí. V budove školy na 1. – 3. poschodí prebieha teoretické vyučovanie odborov hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, agropodnikanie – kynológia, agropodnikanie – farmárstvo, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo.

Izby

Spoločenská miestnosť

Kuchynka

Miestnosť PC

Jedáleň ŠI a HA