Kód odboru: 2682 K

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Učebný odbor určený pre: chlapcov aj dievčatá

Charakteristika odboru

Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií a počítačových sietí, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí, ako aj správy sietí.

Žiak po ukončení štúdia bude:

  • poznať základy analógovej a číslicovej techniky, základy informačných technológií
  • poznať princípy počítačovej techniky, metódy diagnostiky, metódy zálohovania a ochrany dát
  • naučí sa obsluhovať počítačové systémy na primeranej úrovni, konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC
  • zvládne topológie sietí, dokáže vytvárať klasické aj bezdrôtové počítačové siete s ohľadom na vhodnosť a výhodnosť voľby riešení, účinne chrániť počítač pred nežiaducou infiltráciou
  • osvojí si poznatky týkajúce sa konfigurácie operačného systému, nastavenia používateľských účtov a ich oprávnení, aktívnych prvkov sietí i práce so základnými aplikačnými programami
  • oboznámi sa s operačnými systémami aj prezentačným grafickým programom
  • bude schopný zabezpečovať prevádzku, diagnostiku a bezpečnosť počítačových sietí, integrovať výpočtovú, kancelársku a telekomunikačnú techniku a pôsobiť v smere jej vzájomného ovplyvňovania.

Benefity poskytované školou: 

  • Rozšíriť si vzdelanie v kurze CISCO v 2. a 3. ročníku
  • Notebook a oblečenie zadarmo v 1. ročníku

Organizácia vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie prebieha na Haličskej ceste a praktické vyučovanie prebieha na Zvolenskej ceste.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy organizované školou.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

Facebook:
https://www.facebook.com/Mechanik-SOS-HSaD-105574944189482/