Kód odboru: 6444 K

Absolvent po ukončení štúdia zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí, vie poskytnúť pomoc pri výbere z jedálneho lístka, odporučiť vína k jednotlivým jedlám, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť jednoduché jedlá, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitosti. Ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania za využitia gastronomických programov, vie účtovať na kontrolnej pokladnici, je schopný samostatne organizovať gastronomickú akciu.

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Prax vo vlastných školských zariadeniach: Školská jedáleň Zvolenská cesta 83

Súťaže:

  • celoškolská súťaž v miešaní nápojov
  • Danubius Gastro, celoslovenská súťaž v oblasti gastronómie Bratislava
  • Gastro cup Banská Bystrica a mnoho ďalších  

Odborné krúžky s certifikátom počas štúdia:

  • barmanský – miešané nápoje
  • someliérsky – servírovanie vína
  • baristický – príprava kávy

Možnosť zapojenia sa aj do ostatných krúžkov a kurzov na škole.  

Facebook: Gastro SOŠ HSaD Lučenec