Dňa 21. novembra 2019 sa naši žiaci zúčastnili MO SŠ v ping-pongu. Po veľmi dobrých výkonoch sme obsadili 2. miesto. V boji o prvé miesto sme tesne prehrali s GBST, no výkony najmä našej jednotky a dvojky si zaslúžia veľkú pochvalu.

Chlapci boli do družstva nasadení podľa výkonnosti. Keďže ide o žiakov posledných ročníkov, ktorí aj v minulých rokoch úspešne reprezentovali školu, patrí im veľké poďakovanie nielen zo strany nás, učiteľov telesnej a športovej výchovy. Družstvo tvorili:

  1. Zoltán Merica II. T,
  2. Nikolas Balog IV IČ,
  3. Rastislav Cerovský IV. IČ.

Deň predtým sa uskutočnila aj súťaž pre dievčatá, no pre nedostatok dievčat, ktoré by vedeli hrať stolný tenis, sme sa nezúčastnili MO SŠ dievčat.