Žiaci z odboru chov koní a jazdectvo z 1.- 4. roč. mali možnosť absolvovať v nedeľu, 14. 4. 2024, skúšky základného výcviku jazdca. Všetkých našich 7 statočných zvládlo tieto skúšky úspešne, z čoho máme veľkú radosť. Týmto krokom sa im otvára možnosť pretekať na súťažiach drezúrnych, skokových či súťažiach všestrannosti. Držíme im palce pri ich ďalších jazdeckých zážitkoch.