V dňoch 11. 4. a 16. 4. 2024 sa konali prednášky pre maturantov na našej škole, týkajúce sa ich ďalšieho životného smerovania. Realizovali ich pracovníčky ÚPSVaR a CPPPaP na témy: Moje kariérne smerovanie a Svet práce. Tak im zaželajme veľa šťastia nielen pri maturitných skúškach ale aj v ďalšom živote.