Študenti II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch úspešne absolvovali animačný kurz.

Na celý kurz bol stanovený program, vďaka ktorému si prešli všetkými stránkami animácie, teoreticky aj prakticky. Záverečné skúšky sa konali v ŠDK Základnej školy na Haličskej ceste č. 7, za čo sme vďační aj pani riaditeľke.