Minulý týždeň usporiadala naša škola okresné kolo žiakov stredných škôl v bedmintone.

Dňa 3. decembra 2019 sa uskutočnila súťaž chlapcov za účasti troch škôl – SOŠ HSaD, GBST a SPŠ stavebná. Naši chlapci si vybojovali 3. miesto v zostave – Adam Marko II. U, Lukáš Ďurkov III. KČ a Miroslav Kojnok III. C. Chlapci bojovali statočne, no prejavila sa u nich herná neskúsenosť. Súperi mali v zostave hráčov, ktorí hrávajú bedminton súťažne.

Na druhý deň – 4. decembra sa uskutočnil aj turnaj dievčat. Toho sa zúčastnilo päť družstiev.: SOŠ HSaD, SPŠ stavebná, OA, GBST –“A“, GBST – „B“. Naša škola hrala v zostave: Terézia Géčová III. U, Bianka Pálová III. P, Eva Melicherová – III. P, Daniela Spišiaková – III. P. U dievčat boli zápasy vyrovnanejšie, okrem zápasu s GBST – „A“. Opäť sa prejavila, najmä v koncovkách setov, naša herná neskúsenosť. Súperky majú hráčky, ktoré sa súťažne venujú bedmintonu. No našim dievčatám patrí veľká pochvala, pretože svojou bojovnosťou dosiahli aspoň čiastkové víťazstvá. Na lepšie ako 5. miesto to však zatiaľ nestačilo.