Riaditeľstvo SOŠ HS a D a vedenie Školského internátu, ktorý  je t. č. Karanténnym centrom sa touto cestou chce poďakovať repatriantom, ktorí nastúpili do Karanténneho centra v Lučenci 10. 4. 2020, za príkladné správanie sa repatriantov, pokojný priebeh ich pobytu a následný odchod, pri ktorom zanechali izby – bunky, v ktorých boli ubytovaní, v čistom a upratanom stave.

Ďakujeme Vám a prajeme Vám, aby ste zvyšné dni strávili bez ujmy v domácej karanténe a hlavne v zdraví.

Vedenie SOŠ HS a D v Lučenci.