Milí žiaci,

od 10. mája 2021 sa obnovuje prezenčná výučba a otvára sa školský internát aj v našom okrese. V pondelok 10. mája sa uskutoční 2. termín prijímacích skúšok a v utorok 11. mája 2021 sa začína vyučovanie. Pri príchode sa nepreukazujete potvrdením o testovaní, ale plnoletí žiaci podpíšu Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Na základe aktualizovaného COVID AUTOMATU dochádza k obnoveniu prevádzky školského internátu s negatívnym testom nie starším ako 7 dní.