Dňa 17. septembra 2021 sa žiaci končiacich ročníkov študijných odborov mechanik elektrotechnik a mechanik počítačových sieti zúčastnili prednášky spojenej s výstavou v Dome Matice slovenskej v Lučenci, pri príležitosti 100. výročia obnovenia jej činnosti. Zaujímavá prednáška bola doplnená kvízom, v ktorom žiaci mohli preukázať svoje vedomosti o významných osobnostiach nášho regiónu.