Povinnou súčasťou vyučovania stredoškolákov je „Ochrana života a zdravia“, nám všetkým dobre známy OŽAZ. Žiaci 1. a 2. ročníka ho absolvovali v stredu 27. októbra 2021 v priestoroch školy. Skupiny žiakov sa striedali na štyroch stanovištiach, kde sa pod vedením zodpovedných pedagógov oboznámili s organizáciou civilnej obrany na škole, zopakovali si pravidlá dopravnej výchovy, teoreticky aj prakticky sa venovali zdravotnej príprave a poskytovaniu prvej pomoci a tiež si ozrejmili orientáciu v teréne a určovanie svetových strán.

 Mgr. Roman Šupina