V dňoch 25. – 27. apríla 2022 absolvovali praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky aj študenti odboru agropodnikanie so zameraním na kynológiu a chov koní a jazdectvo. Skúšky oboch odborov prebiehali na školskom majetku. Všetci maturanti úspešne predviedli zručnosti a vedomosti nadobudnuté na odbornom výcviku a skúšobná komisia mohla byť s ich výkonmi právom spokojná. Všetkým študentom gratulujeme a veríme, že rovnako úspešne zvládnu aj teoretickú časť maturitnej skúšky, ktorá ich čaká koncom mája.