Dňa 19. 06. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do Polichna, rodiska spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Pozreli si expozíciu v jej rodnom dome, navštívili kostol, ktorý dal postaviť a vyzdobiť jej otec, pozreli si  etnografickú výstavu v miestnom dome Matice slovenskej a nakoniec sa občerstvili pri studničke, z ktorej vodu pila ešte naša významná rodáčka.